Skip to main content
Submitted by majoros on 27 February 2021

Időpont: 2020-02-28 16:00 

Idén -tekintettel a pandémiára- online tartjuk a közgyűlést, amelyre ezúton is szeretettel meghívunk.

A napirend:

 1. A gyűlés megnyitása
 2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két jegyzőkönyv-hitelesítő választása
 3. Napirend jóváhagyása, új javaslatok
 4. Könyvvizsgáló jelentése és a pénztári beszámoló
 5. Elnöki beszámoló
 6. Javaslatok a működési év költségvetésére
 7. Programjavaslatok
 8. Könyvvizsgáló és jelőlőbizottság megválasztása
 9. Javaslat rendkívüli tisztújító közgyűlésre április végén
 10. Egyéb javaslatok és észrevételek megtárgyalása
 11. A közgyűlés berekesztése

Tid: 2020-02-28 16:00

Digitalt

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 3. Godkännande och fastställande av dagordningen
 4. Revisionsberättelse och ekonomisk berättelse
 5. Ordförandes verksamhetsberättelse
 6. Årets budgetföreslag
 7. Årets verksamhetsplan
 8. Val av årets revisor och valberedare
 9. Föreslag för extra ordinarie möte
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Date