Skip to main content
Submitted by majoros on 15 February 2020

Időpont: 2020-03-01 15:00 

Helyszín: Backa Cserkészház, Haletorpsvägen14, Göteborg

 

A napirend:

 1. A gyűlés megnyitása
 2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két jegyzőkönyvhitelesítő választása
 3. Napirend jóváhagyása, új javaslatok
 4. Könyvvizsgáló jelentése és a pénztári beszámoló
 5. Elnöki beszámoló
 6. Javaslatok a működési év költségvetésére
 7. Programjavaslatok
 8. Könyvvizsgáló és jelőlőbizottság megválasztása
 9. Vezetőségi tagok megválasztása
 10. Egyéb javaslatok és észrevételek megtárgyalása
 11. A közgyűlés berekesztése

Tid: 2020-03-01 15:00

Var: Backa Scoutkår, Haletorpsvägen14, Göteborg

 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 3. Godkännande och fastställande av dagordningen
 4. Revisionsberättelse och ekonomisk berättelse
 5. Ordförandes verksamhetsberättelse
 6. Årets budgetföreslag
 7. Årets verksamhetsplan
 8. Val av årets revisor och valberedare
 9. Val av styrelse
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Date