Skip to main content

START

 • Szeretettel üdvözlünk a
  Tavaszi Szél Egyesület
  honlapján.
 • Gyerekfoglalkozások hetente,
  táborok, kirándulások.
 • Kultúrális programok szervezése,
  kicsiknek és nagyoknak.

Tavaszi Szél bemutatkozik

A Tavaszi Szél célja az anyanyelv megtartása és fejlesztése, valamint a magyar szokásokkal és kultúrával való ismerkedés.

Tevékenységünk

Több gyermekcsoport működik a közösségen belül. A kicsi csoportokban 2-6 év közötti gyerekekkel foglalkozunk, míg a nagyobbaknál 6-12 év közöttiek vannak.

A csoportokat képzett szakemberek irányítják, de a nagyobbak foglalkozásain a pedagógiai érzékkel rendelkező szülők is aktív szerepet kapnak. Elmélet és gyakorlat szorosan kapcsolódik a foglalkozásokon. Nagy hangsúlyt fektetünk a szókincsfejlesztésre és a nyelv aktív használatára játékos feladatokkal, beszélgetésekkel. Témáinkat igyekszünk a gyerekek érdeklődéséhez igazítani. Az emberi test, a természetben zajló jelenségek, a bolygók világa az állatok viselkedése csupa izgalmas felfedezésre ad okot.

Sokat játszunk, bábozunk, vetítünk, énekes társasjátékokat tanulunk, amelyekkel régi szokásokat is feleleveníthetünk. A tánc, a zene, az alkotás öröme fontos elemek az oktatásban. Ezekre építünk akkor, amikor időnként fellépések formájában megmutatjuk magunkat másoknak is, hátha kedvet kapnak ők is, ti is ahhoz, hogy csatlakozzatok hozzánk. Szereplésre okot adó alkalmak pl. ünnepeink, mint Mikulás várás, Karácsony, Farsang, Március 15-e, Anyák napja, Pünkösdi szavaló verseny.

Rendszeresen kiruccanunk a természetbe. Egy-egy kirándulás sokat segít a barátságok kialakulásában, a nehézségek közös leküzdése pedig formálja a csapatot, erősíti az együvé tartozás érzését.

Végül, de nem utolsó sorban, megemlíteném, hogy van egy harmadik csoportunk is. A fáradhatatlan „örökfiatalság” szülői klubja, amely a foglakozások alatt kávézás, uzsonnakészítés közben tervez, számol, old meg logisztikai feladatokat, miközben megváltja a világot, a magyarságot, tapasztalatot, címet, mesterember telefonszámot cserél és igen-igen jól érzi magát a többiek társaságában.

Orbán Eszter

Egyesületi Elnök

Az Egyesületi Tagság Előnyei

A Tavaszi Szél Programjait egyesületi tagjaink látogathatják. Ez alól kivételt képeznek a nyitott rendezvényeink, amelyek esetében erről a meghirdetéskor tájékozódhatnak. A tagsági díj jelenleg 400 korona évente, családonként. A tagsági díj befizetése minden év januárjában esedékes, az egyesület éves közgyűlése előtt.

Amennyiben egy család évközben csatlakozik az egyesülethez, lehetősége van féléves díj (200 korona) befizetésére is.

Az egyesületi tagság feljogosít az egyesület foglalkozásain való részvételre, kedvezményes belépésre az egyesület nyitott rendezvényeire, valamint előfizetésre a Svédországi Magyarok Országos Egyesületének (SMOSZ) negyedévente megjelenő Híradó című újságjára, amelyet a tagok mindenkori postacímére juttat el a SMOSZ.

Minden egyesületi tag feladata a foglalkozások során a gyerekek számára uzsonna készítése vagy takarítás, amelyre általában félévente egyszer kerül sor. A beosztást a vezetőség készíti el és az eseménynaptárban közli. Amennyiben a tag nem tudja feladatát ellátni, helyettesről kell gondoskodnia.

Továbbá, az egyesület működéséhez mindig egyéb szervezési és vezetőségi feladatok ellátására is szükség van, amelyekre minden keresünk vállalkozó kedvű egyesületi tagot.

Az egyesületi tagsággal kapcsolatban egyéb kérdés esetén érdeklődni a vezetőségnél lehet.

Orbán Eszter

Egyesületi Elnök

Facebook

 

Támogatóink